وبسایت مجاهد مجازی در انتشار مطالب مربوط به حوزه سواد فضای مجازی و خاصا سواد بازی های دیجیتالی و نیز جهت گردهم آوردن تمامی مقالات و مطالب منتشر شده توسط مهندس مهدی حق وردی طاقانکی در راستای آگاه سازی و افزایش سطح سواد فضای مجازی در سطح جامعه در آبان ماه سال ۱۳۹۶ بنا نهاده شد.


تیزر رونمایی از وبسایت مجاهد مجازی در نشست موسسه موعود

 

هنوز هیچ دیدگاهی وجود ندارد