برگزیده اشعار حافظ و مولوی به همراه شاهد قرآنی ( دومین کتاب منتشر شده توسط انتشارات و اولین کتاب رسمی انتشارات)

2-300x300

نام کتاب :کتاب بزمگاهی دلنشین

نوشته  : شهلا شهنازی

توضیحات : برگزیده اشعار حافظ و مولوی به همراه شاهد قرآنی ( دومین کتاب منتشر شده توسط انتشارات و اولین کتاب رسمی انتشارات)

تعداد صفحات : ۱۳۰ صفحه

شماره کتاب شناسی ملی : ۳۳۹۷۸۲۱

آماده سازی : چکاد

چاپ و صحافی : الغدیر

تلفن مرکز پخش : ۰۹۳۸۷۵۲۷۹۸۱ – ۸۸۸۴۰۷۹۴

هنوز هیچ دیدگاهی وجود ندارد