دنیای نویسندگان و مولفان کتاب ، همیشه دنیای جالبی بوده است ، در وادی های مختلف هر نویسنده ای برای خود سبک و سیاق خاصی دارد ، عده ای کتاب های مذهبی می نویسند ، خیلی ها داستان و رمان می نویسند ، هستند اشخاصی که فقط در تاریخ سیر می کنند ، یک سری فقط مطالب علمی می نویسند ، عده ای ورزش نویس هستند ، عده ای به پدیده های خیالی و پلیسی می پردازند ، عده ای سفرنامه های شان را به رشته تحریر در می آورند و صدها عنوان دیگر که نویسنده ها از آن ها بهره می برند و آنچه در ذهن دارند را به رشته تحریر در می آورند.

آشنایی با نویسنده های جهان

مترجمان : حبیب حسین پور – علی مولایی – هدی حسینی – مریم سهیل فرد – مریم باقر زاده – شیرین بسطامی

ویراستار : فرخ حاجی علی

شابک : ۹۷۸-۶۰۰-۹۴۲۳۷-۴-۳

هنوز هیچ دیدگاهی وجود ندارد