آثار ارزشمند و به یادماندنی تاریخ ُ همواره وامدار حضور مترجمانی شایسته بوده که با استفاده از توانایی و استعداد خود این آثار را به عرصه جهانی رسانده اند. از سویی دیگر ُ هماره آثار قابل تقدیری نیز وجود دارند که به دلیل عدم وجود یک ترجمه غنی متروک مانده اند.

آشنایی با مشاهیر ترجمه جهان

آشنایی با مشاهیر ترجمه جهان

آشنایی با مشاهیر ترجمه جهان

مترجمان :

داود اسد پور

محسن پارسا فرد

مهناز فولادی

معصومه موسوی

حاتم میر حسینی

مریم واشقانی فراهانی

مشخصات نشر:اختر شبگرد ۱۳۹۲

مشخصات ظاهری : ۱۲۱ ص:(بخشی رنگی)

شابک : ۱۲-۹۴۲۳۷-۶۰۰-۹۷۸

وضعیت فهرست نویسی :فیپا

موضوع :مترجمان – سرگذشتنامه – کتابشناسی

رنده بندی دیویی : ۴۱۸/۰۲۰۹۲۲

شماره کتابشناسی ملی : ۳۴۲۷۲۴۰

هنوز هیچ دیدگاهی وجود ندارد